8 Hype

V příslušném zákonu (Exekutorský řád, zákon číslo 120/2001 Sb.), jsou uvedeny 3 různé základní způsoby, kterými může exekutor vymáhat zaplacení pohledávky:

  • Exekuce na účet v bance (přikázání pohledávky z účtu dlužníka nebo i jeho manžela/manželky)
  • Exekuce na mzdu (nebo případně i jiný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, důchod, atd.)
  • Exekuce na majetek (zabavení a prodej movitých a nemovitých věcí)

Kromě těchto základní 3 způsobů, jsou pak i různé doplňkové, jako například pozastavení řidičáku, apod.

Zákon pak přímo říká, že pokud nepostačuje jeden ze způsobů exekuce, tak je možné jich provést i více, nebo všechny současně – viz paragraf 58:

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně