11 Hype

Aktuálně, podle podmínek, které v tuto chvíli platí, na ošetřovné nárok nevzniká. V tuto chvíli stále platí jen běžné podmínky pro ošetřovné, kde je na OČR nárok pouze po dobu 9 nebo 16 dní.

Ošetřovné je ve výši 60%, a v případě karantény, je na něj nárok případně jen u dětí do 10 roků (u starších dětí, jen pokud by byly nemocné a bylo je potřeba ošetřovat/pečovat o ně).

Podstatnější je ale to, že za běžných podmínek, zaměstnancům s dohodou (DPP nebo DPČ), na ošetřovné vůbec nárok nevzniká.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 39, odstavec 5:

(5) Nárok na ošetřovné nemají

b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,

Na druhou stranu, už na konci listopadu vláda schválila návrh nového zákona, který by opět zavedl „krizové“ ošetřovné (jaké platilo například na jaře 2021, nebo i v dříve v roce 2020).