16 Hype

V roce 2021, byla schválena novela zákona o exekucích, která přináší jednu důležitou novinku. Na přelomu roku 2021 a 2022 (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022), bude možné dosáhnout odpuštění, větší části dluhů a zastavení exekuce.

Nebude se to sice týkat úplně všech dluhů a exekucí. I tak mají ale lidé s dluhy, poměrně unikátní příležitost, jak se svých dluhů zbavit. Není to ale zadarmo.

Během tzv. „milostivého léta“ (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022), bude možné zaplatit jen původní dlužnou částku (jistinu) a poplatek za ukončení exekuce (750 Kč, resp. 907,50 Kč s DPH).

Na základě toho, vám pak bude odpuštěna zbylá část dluhu (úroky a poplatky), a exekuce bude bez zbytečného odkladu ukončena.

Hlavní pointa milostivého léta spočívá v tom, že u lidí s exekucí, tvoří původní dluh, často jen 10% (nebo i méně) z celkové částky, kterou vymáhá exekutor.