4 Hype

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte spadá mezi dávky pěstounské péče. Nárok na tuto dávku má nezletilé nezaopatřené dítě (nebo případně zletilé nezaopatřené dítě do 26 roků), které je svěřené do pěstounské péče.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, se vyřizuje na místně příslušném Úřadu práce. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který najdete ve vzorové podobě ke stažení níže na této stránce. Za nezletilé dítě podává žádost jeho pěstoun, kterému je pak tato dávka vyplácena. Zletilé dítě si o příspěvek žádá samo.