8 Hype

Neschopenka, může být vystavena až 3 dny zpětně.

Zpětné vystavení neschopenky, se týká především situací, kdy se pacient nemohl k lékaři dostavit ihned, při vzniku nemoci či úrazu. Zpětně ale může být neschopenka vystavena i z jiných důvodů.

Je to na posouzení lékaře, zda vám ji vystaví zpětně nebo ne. Mám ale za to, že pokud svému lékaři vysvětlíte celou situaci, pak by s tím neměl být problém.

Myslím, že praktickým lékařům je dobře známa „všeobecná neochota“ specialistů, vystavovat neschopenky (specialista typu chirurg, ortoped, či jiný, vás nezřídka pošle k vašemu praktikovi, aby vám neschopenku vystavil on, i když vás ošetřil specialita. Tento postup ale nemá žádnou oporu v předpisech).

Vystavení neschopenky zpětně, je dokonce možné i o více než 3 dny, pak by si ale lékař musel nejprve vyžádat souhlas ČSSZ..