4 Hype

Pracovní poměr na dobu určitou, se uzavírá sjednáním dohody mezi zaměstnavatelem (firma) a zaměstnancem (váš známý). Záleží tedy na tom, co si mezi sebou domluvili – jedná se o dohodu a předpokládá se dobrovolný souhlas obou stran.

Zákoník práce u pracovního poměru na dobu určitou, stanovuje pouze několik omezení (viz paragraf 39). Smlouva na dobu určitou, může být maximálně na 3 roky. Minimální doba stanovena není (tedy druhá smlouva u vašeho známého na 1 měsíc, je v pořádku).

Zákoník práce dále omezuje možnost opakovaného uzavírání dalších smluv na dobu určitou – maximálně mohou být jenom tři (a je jedno, jestli je to opakování 3x stejné smlouvy, nebo jestli se jedná jenom o prodloužení původní smlouvy).

Výjimkou je situace, kdy je mezi smlouvami na dobu určitou pauza alespoň 3 roky (pak se to počítá znovu).