7 Hype

U peněžité pomoci v mateřství (PPM) není žádná podmínka, abyste pracovala rok (to je u nároku na podporu v nezaměstnanosti, kde to navíc nemusí být rok v kuse, ale sleduje se, abyste měla 12 měsíců za poslední dva roky).

Nárok na PPM máte za předpokladu splnění dvou hlavních podmínek. První podmínkou je to, že v době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před porodem, u vás tedy zřejmě na začátku prosince 2017), jste zaměstnaná (resp. účastníkem nemocenského pojištění, které za vás platí zaměstnavatel). Nebo, že jste v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.