7 Hype

Záleží zde na tom, jak to budete mít s činností OSVČ. Jestli tedy na konci dubna/začátku května svou OSVČ ukončíte (resp. přerušíte)? Pokud ano, pak byste po dobu, kdy nebudete vykonávat tuto činnost, mohla být vedená v evidenci ÚP jako nezaměstnaná. Pokud byste ale činnost neukončila, pak máte i nadále povinnost platit příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění sama.

Co se týká případného nároku na podporu v nezaměstnanosti, tak na tu můžete mít nárok i jako OSVČ (resp. po ukončení, pozastavení výkonu této činnosti). Pokud splňujete podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění v délce 12 měsíců za poslední dva roky, pak byste měla na podporu mít nárok.