6 Hype

Pro možnost volby výše/délky rodičovského příspěvku je rozhodující výše vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud je zmíněných 386 Kč váš denní vyměřovací základ, pak pro účely volby se posuzuje 70% z 30-ti násobku tohoto denního vyměřovacího základu. U vás tedy jde o 8106 Kč.

Vzhledem k tomu že tato částka je vyšší než 7600 Kč, pak máte možnost volby rodičovského příspěvku a to až do této výše. Pokud byste takto měla pobírat rodičovský příspěvek po celou dobu, znamenalo by to cca 27 měsíců.