6 Hype

Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující to, jaká je vaše hrubá mzda a také to, jaké si uplatníte daňové slevy a zvýhodnění. Od toho se pak odvíjí, kolik peněz vám ve finále zůstane.

Hrubá mzda je součet všech nárokových složek, na které má zaměstnanec nárok – patří sem nejenom základní mzda (plat), ale i různé příplatky (za přesčas, za práci v noci, za práci ve svátek). Do hrubé mzdy jsou pak zahrnuty i různé náhrady mzdy (za nemoc, za dolovenou apod.). Nakonec se do hrubé mzdy započítávají třeba i odměny, prémie apod.