8 Hype

Posuzovat výši čisté mzdy, je poměrně komplikované. Minimální mzda, která je definována Zákoníkem práce a příslušným nařízením vlády (aktuálně Nařízení vlády číslo 487/2020 Sb.), je stanovena, jako minimální hrubá mzda.

Minimální hrubá mzda je v roce 2021 ve výši 15 200 Kč za měsíc, resp. 90,50 Kč za hodinu.

Jedná se ale o minimální hrubou mzdu. Žádná minimální čistá mzda neexistuje.

Kromě toho, je pak stanovena i minimální zaručená mzda (jednotlivé profese, jsou rozděleny do několika kategorií, a podle dané kategorie, se pak odvíjí výše minimální zaručené mzdy).

Na dohodu o provedení práce (DPP), se vztahuje pouze minimální hodinová mzda. Minimální měsíční mzda, nebo minimální zaručená mzda, se na DPP nevztahuje.

Resp. pro přesnost, při práci na DPP, nedostáváte mzdu (plat), ale odměnu za práci na DPP. A tato odměna by neměla být nižší, než minimální hodinová hrubá mzda.