10 Hype

Pokud jste si na konci listopadu 2021 vyřídil živnostenský list, pak jste od příslušného data OSVČ a podnikání je vaší hlavní činností.

Pokud jste tak neučinil, tak máte povinnost informovat svoji zdravotní pojišťovnu, ČSSZ, Finanční úřad.

Od zahájení činnosti OSVČ, vám vzniká povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění (zatím stačí platit ty minimální). V roce 2021 je minimální zdravotní pojištění 2393 Kč měsíčně, minimální sociální pojištění je 2588 Kč.

Od 1. 1. 2022 se minimální zdravotní pojištění zvyšuje na 2627 Kč. Minimální sociální pojištění se v roce 2022 také zvyšuje, ale tam se to projeví až po podání přehledu (nejpozději na začátku května 2022).

To, že jste reálně nevykonával žádnou činnost, neměl žádné příjmy z podnikání, nehraje vůbec žádnou roli. Povinnost platit zálohy máte, i když jsou jen nízké nebo žádné příjmy. Abyste zálohy platit nemusel, musel byste živnost přerušit/ukončit.