10 Hype

Po skončení podnikání (nebo i jen po přerušení podnikání), může mít OSVČ (živnostník) nárok na podporu v nezaměstnanosti stejně, jako zaměstnanci.

Podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce, jsou obdobné pro OSVČ, jako u zaměstnanců. Je ale pravda, že živnostník má zpravidla nárok jen na poměrně nízkou podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti pro živnostníky se odvíjí od jejich vyměřovacího základu (od toho, jak vysoké sociální pojištění platí). Pokud si OSVČ platí jen minimální sociální pojištění, pak je i jeho podpora jen minimální.

Živnostník má nárok na podporu v nezaměstnanosti při splnění obdobných podmínek, jako zaměstnanci. I OSVČ musí splnit podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění v délce nejméně 12 měsíců za poslední dva roky