7 Hype

Pokud OSVČ (živnostník) přeruší nebo ukončí podnikání, tak může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, stejně jako zaměstnanci při ukončení zaměstnání.

Základní podmínka pro nárok na podporu v nezaměstnanosti u OSVČ je stejná, jako u zaměstnanců. A to, že musí mít účast na důchodovém pojištění (placení sociálního), alespoň 12 měsíců za poslední dva roky. Pokud podnikáte alespoň jeden rok, pak byste tuto podmínku měl splňovat.

Zatímco ale u zaměstnanců, se při výpočtu podpory v nezaměstnanosti vychází z jejich skutečných příjmů (podpora se počítá z průměrné čisté mzdy), u OSVČ je to s výpočtem podpory jinak.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti u OSVČ, je rozhodující vyměřovací základ. Když bych to zjednodušila, tak čím vyšší sociální pojištění OSVČ platí, tím vyšší může mít podporu.