8 Hype

Je sice pravda, že exekucí mohou být postiženy různé příjmy. Není to jenom obligátní výplata ze zaměstnání. Exekuce se může vztahovat například i na nemocenskou, na podporu v nezaměstnanosti nebo v omezené míře i na některé sociální dávky. Většina sociálních dávek, je ale ve výsledku exekučně nepostižitelná.

Příspěvek na bydlení, je účelově vázaná sociální dávka, která slouží příjemcům této dávky, k pokrytí nákladů na bydlení. Příspěvek na bydlení, tedy nemůže být exekutorem přímo postižen (nejsou možné exekuční srážky).

Jednou z mála sociálních dávek, kterou je možné exekučně postihnout, je rodičovský příspěvek.

I když se jedná o sociální dávku, je to současně příjem srovnatelný například s podporou v nezaměstnanosti či nemocenskou.

Exekuce na rodičovský příspěvek tedy možná je (alespoň teoreticky). Pouze ale za předpokladu, že by byl váš rodičovský příspěvek vyšší, než zákonné nezabavitelné minimum.