9 Hype

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. To je statistický údaj, který určuje ČSU (Český statistický úřad), a následně jej vláda zveřejňuje formou vyhlášky.

Pro rok 2022, se jedná o vyhlášku číslo 356/2021 Sb., kde je pro rok 2022 stanovena průměrná měsíční mzda na 38 911 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, je pak odvozeno z minimálního vyměřovacího základu (což je pro OSVČ 50% z dvanáctinásobku průměrné mzdy).

  • Pro rok 2022 je tedy minimální vyměřovací základ částka 19 455,50 Kč

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění je 13,5% z výše uvedeného minimálního vyměřovacího základu, pak pro rok 2022 vychází minimální záloha pro OSVČ takto:

  • Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2022 = 2 627 Kč
  • Jedná se o 234 Kč více, než v roce 2021