5 Hype

Máte určitě několik různých možností, žádná z nich ale asi není zcela ideální.

1) Můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno. Zaměstnavatel by vám měl v tomto ohledu vyjít vstříc, pokud mu to umožňují provozní podmínky. Jak ale sama píšete, neřešilo by to, že byste byla bez příjmu.

Během neplaceného volna (v době péče o dítě do 4 roků), za vás stát dál platí zdravotní pojištění. Po vyčerpání rodičovského příspěvku, již ale není nárok na žádné „speciální“ sociální dávky (pouze na běžné sociální dávky – v závislosti na příjmech dalších osob ve společné domácnosti).

Řešením by mohla být nějaká práce na DPČ či na zkrácený úvazek, který byste mohla mít i během neplaceného volna.

2) Můžete zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek či jiné rozložení pracovních směn. Dle zákoníku práce, by vám měl zaměstnavatel vyhovět (opět, pokud mu v tom nebrání nějaké vážné důvody) – viz paragraf 241, zákoník práce:

§ 241

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. 

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.