13 Hype

Ke zkrácení pracovního úvazku, který máte sjednán ve vaší pracovní smlouvě, může dojít pouze tak, že se zaměstnavatelem podepíšete dodatek, k této pracovní smlouvě.

Obsahem takového dodatku, by pak mohlo být, že v nějakém konkrétním časovém období, například od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, se pracovní úvazek zkracuje na 0,5.

Tj. obsahem dodatku, by nebylo samotné zkrácení úvazku, ale současně by bylo jednoznačně uvedeno, že se jedná pouze o dočasnou změnu (na měsíc, na půl roku, na rok apod.), který platí od XX do YY.

Pokud byste se zaměstnavatelem podepsala pouze dodatek, který by obsahoval jenom samotné zkrácení úvazku, tak už následně nemáte žádnou možnost, jak zaměstnavatele „donutit“ aby vám „vrátil“ původní úvazek.