7 Hype

Rodičovský příspěvek, který zmiňujete ve svém dotazu, je sociální dávka, na kterou je nárok při péči o nejmladší dítě v rodině, maximálně do jeho 4 roků. Rodičovský příspěvek je zpravidla čerpán po skončení mateřské dovolené (prvních 28 týdnů), nebo po narození dítěte.

Rodičovský příspěvek, je ve výši 300 000 Kč, přičemž můžete dostávat částku do 10 000 Kč, nebo případně i více. O tuto sociální dávku si můžete požádat, pokud pečujete o dítě do 4 roků, na které jste zatím tuto dávku nečerpala.

Jinak ale můžete mít nárok na další sociální dávky. Jedná se například o přídavky na dítě. Na ty je nárok, pokud průměrný měsíční příjem všech osob v rodině (ve společné domácnosti), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Záleží tedy na tom, jaké jsou vaše příjmy, kolik máte dětí a jaký je jejich věk. Orientačně si to můžete spočítat například zde.

Výše přídavků na dítě, je závislá na věku dítěte. Pro dítě do 6 roků je to až 1130 Kč měsíčně, pro dítě 6 – 15 roků je to až 1270 Kč měsíčně, pro dítě 15 – 26 roků je to až 1380 Kč měsíčně.

O přídavky na dítě, je možné požádat na Úřadu práce. Dokládá se příjem za poslední kalendářní čtvrtletí – aktuálně za měsíce červenec až září. Můžete si o tuto dávku požádat i zpětně – maximálně ale 3 měsíce nazpět. Pak by se dokládal i příjem za duben až červen.