3 Hype

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je nutné splnit příslušné podmínky. Jednou z hlavních podmínek, je minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední dva roky.

Jako „odpracovaná“ doba, se počítá výdělečná činnost, zakládající účast na důchodovém pojištění (například zaměstnání).

Sčítají se všechny předchozí činnosti, které budou spadat do období předchozích 24 měsíců (před podáním žádosti o podporu). Nebo se počítá i náhradní doba zaměstnání.

Jako náhradní doba zaměstnání, se počítá i pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru.

Na podporu v nezaměstnanosti tedy můžete mít nárok, i když budete v posledních dvou letech delší dobu na neschopence (počítá se vám to jako náhradní doba zaměstnání).