8 Hype

Zdravotní pojištění, které byste si po vyřazení z evidence na Úřadu práce, musela sama platit (jako osoba bez zdanitelných příjmů), nijak nesouvisí s nárokem na nemocenské dávky, během pracovní neschopnosti.

Na „placenou neschopenku“ vám může vznikat nárok na základě nemocenského pojištění. Nemocenské pojištění, za vás obvykle platí zaměstnavatel v rámci povinných odvodů sociálního pojištění.

Kromě toho, co se strhne vám z výplaty, platí zaměstnavatel dalších 9% z hrubé mzdy jako zdravotní pojištění a 24,8% z hrubé mzdy jako sociální pojištění. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem, v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Podnikatelé (OSVČ) si pak mohou nemocenské pojištění platit sami (dobrovolné nemocenské pojištění pro OSVČ je minimálně 147 Kč měsíčně).