7 Hype

Placení zdravotního pojištění, je povinné podle příslušného zákona. Buď ho za vás platí zaměstnavatel nebo stát, nebo máte povinnost, zaplatit si ho sami. Této povinnosti se nedá nijak zbavit nebo se jí vyhnout.

Pokud si zdravotní pojištění neplatíte sami, nebo pokud ho za vás nezaplatí nikdo jiný (stát, zaměstnavatel), tak vám neplacením ZP vzniká dluh. A vaše zdravotní pojišťovna ho bude vymáhat.

Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Část zdravotního pojištění se strhává zaměstnanci ze mzdy. A část platí zaměstnavatel:

  • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy
  • Zdravotní pojištění zaplacení zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy

V součtu se tak na zdravotní pojištění odvede 13,5% z hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění, se v některých případech odvádí i z práce na dohodu. Tam zpravidla záleží na výši měsíčního příjmu:

  • Dohoda o provedení práce (DPP) = zdravotní pojištění se platí při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) = zdravotní pojištění se platí při příjmu od 3500 Kč (v roce 2020 to bylo od 3000 Kč)