11 Hype

Od začátku roku 2022 se mění podmínky pro výpočet nemocenských dávek (jak těch pro zaměstnance, tak i těch, na které mají nárok OSVČ). Od 1. 1. 2022 se zvyšují redukční hranice, které mají vliv na výslednou výši jednotlivých nemocenských dávek (včetně mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Od 1. 1. 2022 také dochází ke zvýšení minimální platby na nemocenské pojištění pro OSVČ. Aby měl/a OSVČ (živnostník), nárok na nějakou nemocenskou dávku (včetně PPM), musí si platit nemocenské pojištění.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je v roce 2022 ve výši  minimálně 147 Kč měsíčně (v roce 2022).

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (PPM) u OSVČ, se v roce 2022 nijak významně nemění. I v roce 2022 tedy platí, že aby měla OSVČ nárok na mateřskou, musí si platit nemocenské pojištění:

  • Nemocenské pojištění se musí platit alespoň 270 kalendářních dní, za poslední 2 roky
  • Nemocenské pojištění musí být zaplaceno alespoň 180 dní, v posledním roce
  • V době zahájení mateřské (čerpání PPM, což je 6 – 8 týdnů před porodem), musí být OSVČ účastníkem (plátcem) nemocenského pojištění, nebo v ochranné době maximálně 180 dní od skončení poslední nemocensky pojištěné činnosti