5 Hype

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), je jednou ze 4 dávek, na které můžete mít nárok při narození dítěte. Na mateřskou dovolenou mají nárok zaměstnanci, nebo i OSVČ (živnostníci). Na této stránce najdete kalkulačku, pro výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2022. Můžete si tak počítat, kolik peněz byste mohli dostat při narození dítěte.

Pro výpočet mateřské u OSVČ je rozhodující jejich vyměřovací základ. Ten je stejný, i pro výpočet záloh na sociální nebo zdravotní pojištění. Podle toho, jak vysoký máte vyměřovací základ, můžete následně platit nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění je 2,1% z vyměřovacího základu. Minimální měsíční platba je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně. Můžete si ale případně platit i vyšší měsíční částku.

Pokud máte jako OSVČ roční obrat 500 000 Kč a v daňovém přiznání za předchozí rok uplatníte náklady paušálem ve výši 60%, pak je váš roční „zisk“ z podnikání částka 200 000 Kč. Jedna polovina z tohoto „čistého zisku“ je vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění. Tj. 100 tisíc za rok, resp. 8 334 Kč za měsíc.