6 Hype

Na konci roku 2021 (zpětně od začátku listopadu 2021), se měnily podmínky pro ošetřovné na dítě (OČR). V souvislosti s další vlnou epidemie koronaviru COVID-19,  se ošetřovné zvýšilo na 80% (minimálně 400 Kč za den). Opět je nárok na ošetřovné po celou dobu karantény, izolace nebo omezené výuky ve třídě, škole či školce.

Stejné podmínky platí i  na začátku roku 2022. Pokud má dítě nařízenou karanténu (nebo izolaci), nebo dojde k omezení výuky, pak je nárok na „krizové“ ošetřovné. A to až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022). Od března by pak měly platit podmínky pro „běžné“ ošetřovné (záleží ale pochopitelně i na tom, jak se bude vyvíjet epidemie COVID.

Na konci roku 2021 a na začátku roku 2022, mají na ošetřovné nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Ošetřovné pro OSVČ nebylo obnoveno. OSVČ si ale mohou požádat o kompenzační bonus (až 1000 Kč za den), pokud jim z důvodu nutnosti pečovat o dítě, poklesnou příjmy alespoň o 30%.

V souvislosti s epidemií koronaviru, i v roce 2022, platí zvláštní podmínky pro ošetřovné:

  • Nárok je na ošetřovné 80% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu) – minimálně 400 Kč za den
  • Ošetřovné se zvýšilo zpětně od 1. listopadu 2021
  • Na OČR můžete být po celou dobu, co jsou uzavřené školy nebo školky, nebo je nějak omezena výuka, nebo i při karanténě či izolaci
  • Nárok na ošetřovné, je u dětí do 10 roků (v den zahájení OČR musí být dítě mladší než 10 roků)
  • Nárok může být i u starších dětí (do 26 roků), pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • Nárok může být i u dalších osob, pokud dojde k uzavření zařízení, které jim poskytuje za běžných podmínek péči
  • Nárok mají i ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ
  • Na ošetřovné mají nárok i příbuzní v širší rodině (babičky, tety, apod.)