7 Hype

Plánujete těhotenství, nebo jste již těhotná? A mělo by se vám narodit dítě v roce 2022? Pak se podívejte, jak na tom budete po finanční stránce, během mateřské dovolené, v roce 2022. Připravili jsme pro vás aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše „mateřské“ (tedy peněžité pomoci v mateřství, PPM).

Od 1. 1. 2022 se při výpočtu výše „mateřské“ (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) používají „nové“ redukční hranice. Tak, jako každý rok, i na začátku roku 2022 se tyto redukční hranice o něco málo zvyšují:

  • První redukční hranice je v roce 2022 částka 1298 Kč – při výpočtu výše PPM se do této částky započítá 100%
  • Druhá redukční hranice je v roce 2022 částka 1946 Kč – při výpočtu výše PPM se do této částky (od 1298 do 1946 Kč) započítá 60%
  • Třetí redukční hranice je v roce 2022 částka 3892 Kč – při výpočtu výše PPM se do této částky (od 1946 do 3892 Kč) započítá 30%
  • Cokoliv nad 3892 Kč již na výslednou výši PPM nemá vliv
Základní pravidla a podmínky pro nárok na PPM se v roce 2022 zatím nijak neliší od těch v předchozích letech. I nadále platí, že na tuto dávku má nárok žena (nebo případně muž), pokud v době zahájení PPM má alespoň 270 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění v předchozích dvou letech.