10 Hype

Od začátku ledna 2022, dochází k mírné změně podmínek, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), nejenom pro OSVČ. Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská během neschopenky, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné či otcovská).

Zvýšení redukčních hranic od začátku roku 2022, může znamenat i zvýšení mateřské (PPM). Projeví se to ale jen u zaměstnanců, kteří mají nadprůměrnou mzdu nebo u podnikatelek (OSVČ), které mají vysoký vyměřovací základ.

I když se to v běžném hovoru často zaměňuje, je docela velký rozdíl mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství (pro oboje se často používá zjednodušený termín „mateřská“).

Mateřská dovolená, je definována v zákoníku práce, v paragrafu 195, a je to pracovní volno bez náhrady mzdy, které poskytuje těhotným ženám zaměstnavatel, v souvislosti s porodem a následnou péči o dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata nebo více dětí).

  • Na mateřskou dovolenou nemá nárok OSVČ (nemá zaměstnavatele, nemůže čerpat žádnou dovolenou, ani běžnou, ani mateřskou, ani rodičovskou)
  • Na mateřskou dovolenou nemají nárok nezaměstnaní (po skončení zaměstnání může být nárok na PPM, ale už ne na mateřskou dovolenou)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka placená státem, na základě nemocenského pojištění. Za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel (v rámci povinných odvodů sociálního pojištění). Podnikatelé (OSVČ) si musí platit nemocenské pojištění sami (na rozdíl od sociálního a zdravotního, je pro OSVČ nemocenské pojištění dobrovolné). Minimální platba je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně