11 Hype

V případě, že máte nějaké dluhy a exekutor nařídí provádět srážky z vaší mzdy (nebo platu), pak vám musí zůstat nezabavitelné minimum. Díky tomu, ani při exekuci na plat, nezůstanete úplně bez příjmu.

Nezabavitelná částka při exekuci, se na začátku roku 2022 zvýší. Ale jen mírně. Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.1.2022, dochází i k úpravě nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

Základní nezabavitelná částka se mění takto:

  • Od 1. 1. 2021 bylo nezabavitelné minimum 7 872,75 Kč
  • Od 1. 1. 2022 je nezabavitelné minimum 8 006,25 Kč

V případě, že má dlužník s exekucí na plat i manželku (nebo manžela), pak se k základní částce, připočítá zvýšení o jednu třetinu. To samé platí i pro případ, že má zaměstnanec alespoň jedno dítě, ke kterému má vyživovací povinnost. Výjimkou je situace, kdy jsou v exekuci vymáhány dlužné alimenty. Pak se nezapočítá částka za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Zvýšení nezabavitelné částky za dítě nebo manželku či manžela:

  • Od 1. 1. 2021 bylo za manželku / manžela nebo dítě částka 2 624,25 Kč
  • Od 1. 1. 2022 je za manželku / manžela nebo dítě částka 2 668,75 Kč