7 Hype

Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení, a díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci.

Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci), je stanovena jako ¾ ze součtu životního minima (v roce 2022 je to zatím 3860 Kč, je ale možné, že se zvýší během roku) a z normativních nákladů na bydlení (ty se od 1. 1. 2022 zvyšují na 6815 Kč).

  • Nezabavitelné minimum v roce 2022 je 8006,25 Kč
  • Částka se zvyšuje o 133,50 Kč (v roce 2021 to bylo 7872,75 Kč)

Kromě této základní nezabavitelné částky, může být nárok i na započítání další nezabavitelné částky za manžela, manželku nebo i za každé dítě (ke které má osoba v exekuci vyživovací povinnost). V takovém případě je nárok na:

  • Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě v roce 2022 = 2668,75 Kč
  • Částka se zvyšuje o 44,50 Kč (v roce 2021 to bylo 2624,25 Kč)

Příklad výpočtu nezabavitelné částky 2022: Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a 3 děti, pak je celkové nezabavitelné minimum rovno součtu 8006,25 + 2668,75 + 2668,75 + 2668,75 + 2668,75 = 18 682 Kč

Na výpočet exekuce má vliv, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní:

  • Při přednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + jedna třetina ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
  • Při nepřednostní exekuci, zůstává nezabavitelné minimum + dvě třetiny ze zbylé části čisté mzdy (či jiného příjmu)
  • Pokud by byl zbytek vyšší než 21 350 Kč, pak vše nad tuto částku je zabaveno na exekuci