8 Hype

Exekuce na invalidní důchod je stejná, jako exekuce na téměř jakýkoliv pravidelný příjem, jako je například výplata ze zaměstnání, příjem z nějaké brigády DPP či DPČ, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, starobní důchod apod.

Postup výpočtu výše exekuční srážky a toho, co vám zůstává po exekuci, je vždy stejný (pravidla jsou stejná, konkrétní výpočet se liší podle parametrů a výše příjmu).

Výpočet je stanoven v zákoně číslo 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), paragraf 276 a dále (v zákoně se hovoří o čisté mzdě, ale postup je stejný pro všechny příjmy).

V případě exekuce na invalidní důchod, vám musí zůstat nezabavitelná částka a dále jedna nebo dvě třetiny, zde zbývající části, po odečtení nezabavitelné částky. Pokud je to přednostní exekuce, pak je to jen jedna třetina. Pokud je to „běžná“ nepřednostní exekuce, pak jsou to dvě třetiny.

V roce 2021 je základní nezabavitelná částka 7872,75 Kč. V roce 2022 se nezabavitelné minimum o 133,50 Kč zvýší, tj. od 1. 1. 2022 je to 8006,25 Kč.