4 Hype

Nemocenské pojištění pro zaměstnance, by mělo být 0,6% z hrubé mzdy (fakticky se tak sníží čistá mzda – u hrubé mzdy 40 000 Kč, se strhne o 240 Kč více na odvody státu).

Kromě nového nemocenského pojištění, se zvažuje i změna limitu pro zvýšenou daň 23%. Daň z výplaty je nyní 15%, pouze nad 161 296 Kč se platí 23%. Pokud bude změna schválena, pak by se v roce 2024, platila daň 23% už při příjmu nad 120 972 Kč (pozn. limit pro rok 2023, v roce 2024 to bude více).

Vláda chce také zrušit některé daňové slevy – mělo by se jednat především o školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce – v roce 2023, je to až 17 300 Kč) a daňovou slevu na nevydělávající manželku/manžela (24 840 Kč na druhého z manželů, pokud má příjmy do 68 000 Kč za rok).

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem zahrnuje:

  • 21,5% důchodové pojištění
  • 2,1% nemocenské pojištění
  • 1,2% příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Podle vládního návrhu, by se mělo od začátku roku 2024, strhávat nemocenské pojištění i zaměstnancům. Ti by nově, kromě sociálního pojištění (6,5% z hrubé mzdy) a zdravotního pojištění (4,5% z hrubé mzdy) a daně (15%, popř. 23%), platili i nemocenské pojištění:

  • Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024 = 0,6% z hrubé mzdy