3 Hype

Pokud během studia Vysoké školy pracujete formou nějaké brigády, pak ve vztahu k nároku na mateřskou dovolenou, resp. ve vztahu získání nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM), je rozhodující to, o jakou formu brigády se jedná.  Abyste měla nárok na PPM (peněžitá pomoc v mateřství), která se vyplácí od 6 – 8 týdne před porodem po dobu 28 týdnů (při narození jednoho dítěte) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvojčata), pak musí být splněny určité podmínky.