8 Hype

Za osoby zařazené do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, je plátcem zdravotního pojištění stát. A to i v době, kdy daná osoba nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Rozhodujícím je to, že je osoba zařazena v evidenci.  Sociální pojištění za osoby vedené v evidenci úřadu práce nikdo neplatí. Zde jsou dvě možnosti.  V době, kdy daná osoba bude žádat o starobní důchod, tak jí pak může být (podle aktuálně platných pravidel), do doby nároku na důchod započítána i doba, kdy byla nezaměstnaná, ale v maximálním rozsahu 1 rok.