4 Hype

Na mateřskou je nárok při narození dítěte. Délka mateřské u jednoho dítěte je 28 týdnů, u dvojčat (a více dětí) je to 37 týdnů. Po skončení mateřské obvykle následuje rodičovská dovolená a sní související rodičovský příspěvek.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) v roce 2023. Na PPM mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ, pokud splňují příslušné podmínky (viz v textu dále).

Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Tím se pro někoho může zvýšit mateřská. Zvyšuje si maximální možná mateřská (a současně i maximální rodičovský příspěvek).

Délka mateřské dovolené (a tím i doba, po kterou je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství), závisí na počtu dětí, které se narodí a kdo je na mateřské:

  • Mateřská dovolení na 1 dítě = 28 týdnů (196 kalendářních dní)
  • Mateřská dovolená na dvojčata = 37 týdnů (259 kalendářních dní)
  • Mateřská při převzetí dítěte do péče = 22 týdnů
  • Mateřská dovolená pro muže = 22 nebo 31 týdnů (vždy o 6 týdnů méně než má žena)