1 Hype

Podmínky pro nárok a výpočet výše PPM (peněžité pomoci v mateřství) jsou pro zaměstnance i OSVČ v zásadě stejné. Co se týká podmínek, tak jak OSVČ, tak i zaměstnanci musí splňovat podmínku minimální doby nemocenského pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní za poslední dva roky. U OSVČ je tam jedna podmínka navíc že nejméně 180 dní účasti na nemocenském pojištění musí být v posledním roce, před zahájením čerpání PPM (tj. 6 – 8 týdnů před porodem).  Myslím, že se nedá hovořit přím o „finanční nevýhodnosti“ výše PPM u OSVČ. Je tam ale pravda zpravidla velký rozdíl, což je dáno ale především tím, jaké příjmy přiznává/daní zaměstnanec a jaké OSVČ. A tedy tím jaké nemocenské pojištění si platí OSVČ a jaké platí za zaměstnance zaměstnavatel.