4 Hype

Na peněžitou pomoc v mateřství, mají zpravidla nárok zaměstnanci (ženy i muži). V určitých případech, je nárok na mateřskou i při práci na dohodu (DPP nebo DPČ).

Nárok mohou ale mít i podnikatelky (OSVČ). U nich je ale podmínkou, že si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění. To si ale nemalá část OSVČ neplatí, a při plánování těhotenství, je na to potřeba myslet.

Na mateřskou, může být nárok i po skončení zaměstnání. Ochranná doba, je až 180 dní, od ukončení zaměstnání.

Podmínkou pro nárok na PPM, je „minimální odpracovaná doba“ (doba účasti na nemocenském pojištění), v délce alespoň 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Na PPM, tak obvykle nemají nárok těhotné studentky, nebo dlouhodoběji nezaměstnané ženy. Ty mají ihned po porodu, nárok na rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (viz dále). Ve zjednodušené podobě, se dá PPM vypočítat i na základě hrubé mzdy. U OSVČ, je postup výpočtu mírně odlišný (vyměřovací základ se určí jinak) – viz kalkulačka pro výpočet mateřské u OSVČ.