10 Hype

Otcovská dovolená, je placené volno pro tatínky po porodu (po narození dítěte). Pozor na to, abyste si nespletli otcovskou dovolenou se situací, kdy je muž (otec dítěte) na mateřské nebo rodičovské dovolené. To je něco jiného.

Po narození dítěte, má muž nárok, na 14 dní placené dovolené (dávka otcovské poporodní péče), kterou může čerpat během prvních 6 týdnů po porodu.

Nárok na otcovskou mají zaměstnanci nebo OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). Výpočet otcovské je podobný, jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je stejně jako PPM, ve výši 70%, z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Od začátku roku 2022 (od 1. ledna 2022), dochází k prodloužení otcovské dovolené. Doposud, měli tatínkové nárok na 7 dní placené dovolené, po narození dítěte. Nově se otcovská prodlužuje na 14 dní.  Na prodlouženou otcovskou, mohou mít nárok i ti, komu se dítě narodí ještě v roce 2021 (maximálně ale 6 týdnů před koncem roku). Ostatní podmínky pro nárok na otcovskou se ale nijak výrazně nemění.