18 Hype

Od začátku roku 2022, se prodlužuje otcovská dovolená. Zatímco doposud, měli tatínci, kterým se narodilo dítě, nárok na 1 týden placené otcovské dovolené, od ledna 2022, budou mít nárok na dva týdny.

 

Na delší otcovskou dovolenou, budou mít nárok i ti, komu se dítě narodí v době 6 týdnů, před koncem roku 2021.

Na otcovskou dovolenou, mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ (kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Nárok může být i u práce na DPP nebo DPČ (viz dále). Na otcovskou dovolenou, je nárok během prvních 6 týdnů, po narození dítěte.

Otcovská dovolená (resp. dávka otcovské poporodní péče „otcovská“), umožňuje tatínkům, kterým se právě narodilo dítě, aby s ním strávili jeden týden doma, v době po porodu.

Již několik let, byl nárok na jeden týden (7 kalendářních dní), placené otcovské dovolené.

Tato dávka (otcovská), spadá pod dávky nemocenského pojištění (podobně, jako nemocenská nebo mateřská – peněžitá pomoc v mateřství).

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která prodlouží otcovskou na dva týdny (14 kalendářních dní):

  • Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny (14 kalendářních dní) od 1. 1. 2022
  • Na 2 týdny otcovské, mají nárok i ti, komu se narodí dítě před koncem roku 2021 (nejpozději 6 týdnů před koncem roku)
  • Základní podmínky a výše otcovské se nemění