9 Hype

Při narození potomka má muž (otec dítěte), nárok na placené volno. Nárok je na 14 kalendářních dní, které je možné využít během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok na otcovskou dovolenou mají zaměstnanci, nebo OSVČ (kteří si platí nemocenské pojištění).

Výpočet otcovské, je obdobný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je 70% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste dostali v roce 2024, pokud byste po narození potomka zůstali týden doma, na placené otcovské dovolené.

Nárok na otcovskou dovolenou má muž (otec dítěte, kterému se narodí potomek. Mezi hlavní podmínky patří:

  • Muž (otec dítěte) musí být zapsán v rodném listě (nemusí být ale manžel)
  • Na otcovskou dovolenou je nárok pouze prvních 6 týdnů od porodu
  • Musí být zaměstnaný (v zaměstnání kde mu vzniká účast na nemocenském pojištění)
  • Nebo si musí jako podnikatel (živnostník, OSVČ), platit nemocenské pojištění (minimálně 3 měsíce před nárokem na otcovskou)