5 Hype

Otcovská dovolená, je placené volno (v zaměstnání, nebo při podnikání), pro novopečení tatínky. Na otcovskou dovolenou, je nárok v době po porodu (prvních 6 týdnů po narození dítěte). V minulém roce došlo k prodloužení otcovské dovolené na 14 dní (dříve to bylo jenom 7 dní).

Od 1. 1. 2023, se také zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i otcovská). Pro někoho to může znamenat zvýšení otcovské, i o několik stokorun.

Otcovská dovolená (resp. dávka otcovské poporodní péče), je „placená dovolená“, na kterou mají nárok tatínci, po narození dítěte. I když pochopitelně mohou mít případně nárok i na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, otcovská je trochu něco jiného:

  • Na otcovskou, mohou mít nárok zaměstnanci nebo OSVČ (obecně účastníci nemocenského pojištění)
  • Otcovská, musí být čerpána během prvních 6 týdnů po porodu (během šestinedělí)
  • Od začátku roku 2022 se otcovská prodloužila na 14 kalendářních dní (2 týdny), do konce roku 2021 to byl jen jeden týden (7 kalendářích dní)
  • Otcovská, je ve stejné výši, jako „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství) = 70% z redukovaného vyměřovacího základu (do hrubé mzdy cca 40 900 Kč, je to 70% z hrubé mzdy)
  • Během otcovské dovolené, nesmí muž (otec dítěte), pracovat v zaměstnání, na základě kterého má nárok na otcovskou
  • Otcovskou je možné čerpat i v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici