11 Hype

Během pracovní neschopnosti (nemoc, úraz, apod.), vám zaměstnavatel nejprve prvních 14 dní poskytuje náhradu mzdy za nemoc. Od 15 dne na neschopence, pak začnete dostávat nemocenské dávky, které platí stát (resp. místně příslušná OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení).

Zatímco tedy na náhradu mzdy od zaměstnavatele, máte nárok pouze prvních 14 dní (a pouze za skutečně neodpracované hodiny), na nemocenské dávky od státu, může být nárok až po dobu 380 dní (od začátku neschopenky).

V některých případech, je nárok i na prodloužení neschopenky (výplaty nemocenské), až o dalších 350 dní (je nutný posudek).

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz byste dostali při neschopence, v roce 2022. Kalkulačka vám vypočítá, jak náhradu mzdy od zaměstnavatele, tak i nemocenské dávky.

Pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele, je rozhodující průměrný hrubý hodinový výdělek a počet neodpracovaných hodin, během prvních 14 dní (průměrný výdělek, se dá odvodit i z hrubé mzdy – zde jen zjednodušený výpočet).

  • Náhrada mzdy je 60% z redukovaného průměrného hrubého výdělku

Pro výpočet nemocenských dávek, je rozhodující denní vyměřovací základ (vyplývá z toho, jakou máte hrubou mzdu) a celkový počet kalendářních dní, v pracovní neschopnosti. Nemocenské dávky, se během neschopenky postupně zvyšují:

  • Od 15 do 30 dne je to 60% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 31 do 60 dne je to 66% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 61 dne a dále je to 72% z redukovaného vyměřovacího základu