9 Hype

Od začátku roku 2022, dochází ke změnám v oblasti ošetřovného (OČR). Na ošetřovné, bude mít v roce 2022, nárok více osob. Od 1. 1. 2022, se také zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, se řadě zaměstnanců, může zvýšit i ošetřovné na dítě, či jiného člena rodiny.

Od 1. 1. 2022, začíná platit novela zákona o nemocenském pojištění. Ta přináší řadu změn. Patří mezi ně například prodloužení otcovské dovolené na dva týdny, změna podmínek pro dlouhodobé ošetřovné nebo i rozšíření okruhu příjemců ošetřovného (OČR).

Od začátku roku 2022, bude mít na ošetřovné nárok více osob. Týká se to nejenom péče o nemocné dítě, ale i o další členy rodiny (i té „širší“).

V roce 2022, bude mít na OČR nárok i ten člen rodiny, který s dítětem (nebo jinou osobou), nebydlí ve společné domácnosti. Až doposud bylo jednou z podmínek, právě společné bydliště. Což vylučovalo z nároku na OČR například babičky, či jiné „širší“ příbuzenstvo.

Nově bude nárok na ošetřovné, u všech příbuzných přímé linii. Tj. u rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat apod. Takže i dospělá vnučka si může vzít ošetřovné třeba na babičku, nebo babička na vnouče.

Ošetřovné bude možné čerpat i na sourozence (i poloviční), na registrovaného partnera/partnerku nebo i na rodiče manžela/manželky či registrovaného partnera/partnerky.

Pokud v průběhu roku 2022 nedojde k nějakým změnám (například v souvislosti s epidemií COVID), tak je nárok na 9 kalendářních dní ošetřovného (nebo 16 kalendářních dní u samoživitelů či samoživitelek – osamělých rodičů).