4 Hype

Máte pravdu v tom, že pokud onemocníte (nebo se vám stane nějaký úraz) i po skončení zaměstnání, tak vám může vznikat nárok na „placenou neschopenku“ (nemocenské dávky).

Pokud dojde k zahájení pracovní neschopnosti do 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání, pak se na vás vztahují všechny podmínky a nárok na nemocenské dávky, jako pro zaměstnance.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

§  15

(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.