3 Hype

Při výpovědi ze zaměstnání, máte v některých případech nárok na odstupné. To může být obvykle 1 – 3 měsíční platy (v některých zvláštních případech potom dokonce i 12 měsíčních platů).

Na odstupné vzniká nárok podle zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), především v případě, kdy vám dá zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost nebo z organizačních důvodů.

Krom zákonného odstupného, ale můžete mít nárok i na tzv. „smluvní odstupné“. Například pokud si v pracovní smlouvě domluvíte jiné odstupné, nebo pokud je to sjednáno v kolektivní smlouvě apod.