Jak se počítá doba na Úřadu práce na důchod

4 Hype

Předdůchod a evidence na ÚP

Na ÚP, můžete být evidován jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. Žádné jiné možnosti nejsou. Pochopitelně vás nikdo nenutí, abyste se evidovat na ÚP. Není to vaše povinnost. Pokud se ale jdete evidovat na Úřad práce, tak Zobrazit více →
4 Hype

Pozdní registrace na Úřadu práce – hrozí mi nějaká sankce?

Po skončení zaměstnání, nemáte žádnou povinnost, chodit na Úřad práce. Je to vaše právo, ale ne povinnost. Na Úřad práce tedy můžete jít kdykoliv, podle toho, jak se vám to hodí. Je zde pouze ta okolnost, že pokud na Úřad Zobrazit více →
8 Hype

Započítává se doba na Úřadu práce do důchodu?

Doba, kdy jste vedená na Úřadu práce jako nezaměstnaná (uchazeč o zaměstnání), se za určitých podmínek, může započítat pro nárok na důchod. Započítává se doba, kdy je vám od Úřadu práce vyplácena podpora v nezaměstnanosti (nebo i doba, za kterou vám Zobrazit více →
7 Hype

Nemocenská po skončení pracovní ho poměru na dobu určitou započtení do důchodového pojištění

Doba v pracovní neschopnosti, po skončení pracovního poměru, se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění. Pokud byla pracovní neschopnost zahájena ještě v průběhu zaměstnání, jako u vás (nebo nejpozději do 7 dní od skončení zaměstnání), tak se vám i doba po skončení Zobrazit více →
7 Hype

Ukončení zaměstnání v půlce měsíce – musím chodit na Úřad práce

Záleží to pochopitelně na vás, jestli se vám chce nebo nechce chodit na Úřad práce a evidovat se tam jako nezaměstnaný. Co se týká zdravotního pojištění, tak tam vám vzniká povinnost zaplatit si ho sám, až v případě, že byste byl Zobrazit více →
6 Hype

Zaevidování na ÚP – kdy mám jít na Úřad práce?

Máte pravdu v tom, že po skončení zaměstnání byste měla zajít na Úřad práce do 3 dnů, aby vám datum zahájení evidence na ÚP bezprostředně navazovalo na datum ukončení zaměstnání. Jedná se ale o 3 pracovní dny. Právě například z takových důvodů, Zobrazit více →
3 Hype

Souběh podpory a smlouvy o zprostředkování

Přiznám se, že s podobnou situací jsem se ještě nesetkal, ale podle informací, které mám k dispozici, by vámi popisovaná situace neměla mít vliv na nárok na podporu v nezaměstnanosti. Samotná smlouva o zprostředkování vám nezakládá účast na důchodovém pojištění. Nespadá také ani Zobrazit více →
3 Hype

Mohu si sám připlácet na sociálním pojištění, aby byl můj důchod vyšší?

Ano, existuje možnost platit si dobrovolné důchodové pojištění. Tato možnost má ale smysl především pro ty, kdo nemají placeno důchodové pojištění vůbec. Například pokud je někdo vedený v evidenci úřadu práce nebo nepracuje z jakéhokoliv jiného důchodu. Pak je možné obrátit se Zobrazit více →