8 Hype

Doba, kdy jste vedená na Úřadu práce jako nezaměstnaná (uchazeč o zaměstnání), se za určitých podmínek, může započítat pro nárok na důchod.

Započítává se doba, kdy je vám od Úřadu práce vyplácena podpora v nezaměstnanosti (nebo i doba, za kterou vám náleželo odstupné, a z toho důvodu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti). Záleží ale i na tom, kdy jste na Úřadu práce a jak dlouho.

Pokud je to před dosažením věku 55 roků, tak se vám počítá maximálně 1 rok z doby, po kterou jste v průběhu života pobírala podporu v nezaměstnanosti.

Pokud tedy mezi 18 – 55 rokem budete několikrát nezaměstnaná, tak se vám ze součtu celé této doby, zohlední pro nárok na důchod, pouze 1 rok.

Nad 55 roků, se již zohledňují 3 roky (tj. může se jednat o 1 rok před 55 rokem, a následně 2 roky po 55 roku, nebo 3 roky po 55 roku).