4 Hype

Pokud byste své zdravotní pojišťovně nahlásila, že jste osoba pečující o dítě do 7 roků, pak by za vás zdravotní pojištění, opravdu platil stát.

V takovém případě, ale platí určitá omezení. Jak správně zmiňujete, je omezena doba, po kterou může být dítě ve školce. A to maximálně na 4 hodiny denně.

Dále také nesmíte mít žádné příjmy, u kterých by vám vznikala povinnost odvádět pojištění. V případě práce na DPP (dohoda o provedení práce), je to příjem do 10 000 Kč měsíčně. V případě DPČ, je to příjem do 3500 Kč měsíčně (platí pro rok 2021, v roce 2020 je to 3000 Kč).

Pokud byste si během této péče o dítě do 7 roků, zřídila živnostenský list, a začala podnikat jako OSVČ, tak to rozhodně nebude vedlejší činnost.