4 Hype

Po dobu, kdy čerpáte rodičovský příspěvek, za vás stát platí zdravotní pojištění.

Po skončení rodičovského příspěvku, pokud nebudete zaměstnaná (v zaměstnání, kde by bylo odváděno zdravotní pojištění), nebo pokud nebudete vedená na Úřadu práce jako nezaměstnaná (nebo případně spadat do jiné kategorie pojištěnců, za které platí ZP stát), máte povinnost, platit si sama alespoň minimální zdravotní pojištění.

Jedním z možných řešení je to, že u své zdravotní pojišťovny nahlásíte, že jste osobou celodenně pečující o dítě do 7 roků. Pak by za vás stát dále hradil zdravotní pojištění.

V takovém případě, jsou zde ale určitá omezení.

1) Jako osoba, celodenně pečující o dítě do 7 roků, nesmíte mít příjem, který by podléhal dani z příjmů.

U dohody o provedení práce (DPP), tedy měsíční hrubý příjem, nesmí překročit 10 000 Kč. U dohody o pracovní činnosti (DPČ), nesmí příjem dosáhnout 3500 Kč.