11 Hype

Ohledně zaučení/zaškolení nového zaměstnance, stanovuje zákoník práce pouze povinnost zaměstnavatele, aby nového zaměstnavatele zaučil (zaškolil).

Doba zaškolení (jestli je to jedna hodina, jeden den, týden nebo měsíc), není nijak stanovena (v různých zaměstnáních to bude různé). Zákoník práce zároveň stanovuje, že doba zaučení (zaškolení), je považována za výkon práce, za kterou je nárok na mzdu (plat).

Viz. zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 228:

§ 228 Zaškolení a zaučení

(1) Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

(2) Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné.