10 Hype

Každá změna pracovní smlouvy (podmínky, místo výkonu práce, druh vykonávané práce, rozsah týdenní pracovní doby, dohodnutá výše mzdy, apod.), je možná jen na základě písemné dohody obou zúčastněných stran.

Zaměstnavatel vám nemůže zkrátit „úvazek“ (zkrátit pracovní dobu) jednostranným rozhodnutím. Musí být jedině uzavřena dohoda (dodatek ke smlouvě), se kterým budete dobrovolně souhlasit.

Zaměstnavatel vás ani nemůže nějak „donutit“ podepsat nějakou dohodu, se kterou byste nesouhlasila.

Zaměstnavatel, vám pouze může navrhnout nějakou změnu – což učinil. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, pak ji nemusíte akceptovat, a nic se pro vás bezprostředně nemění.